Кеңейтілінген іздеу

Мұнда іздеу мүмкіндігін пайдаланудың бірнеше мысалы берілген:

Іздеу пішініне осы және мынау деп енгізу "осы" және "бұл".

Іздеу пішініне бұл емес енгізу "осы" және "ол" емес.

Іздеу пішініне бұл емес енгізу "осы" және "ол" емес.

Іздеу нәтижелерін әртүрлі критерийлер арқылы сүзуге де болады. Бастау үшін төменде бір немесе бірнеше сүзгіні таңдаңыз.